De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Limburg-Noord brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen ze met een vragenlijstonderzoek in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Uitnodigingsbrief

Meer dan 29.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. Zij kunnen vanaf vrijdag 23 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Waarom deze extra meting?

De GGD Gezondheidsmonitor wordt normaal gesproken eens per vier jaar uitgevoerd. Nu volgt er een extra meting waarbij ook gekeken wordt naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten wordt per gemeente bekeken wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Limburg Noord(externe link).