Bij een grote brand in de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 december 2023 zijn grote delen van het Rijksmonument Chateau Heel verloren gegaan. De gemeente heeft veel reacties ontvangen na de brand en we begrijpen de zorgen die er zijn. 

Bij incidenten aan rijksmonumenten wordt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) om advies gevraagd. Vrijdag 5 januari jl. heeft een constructeur van de RCE de huidige bouwkundige staat van het monument geïnspecteerd. Het advies en de conclusies van RCE zijn voor zowel de eigenaar als de gemeente de basis voor het vervolg. De gemeente zal samen met de RCE en de eigenaar bekijken welke scenario’s er mogelijk zijn en wat de vervolgstappen zijn voor zowel het Rijksmonument als voor de herontwikkelingsplannen. 

Op dit moment zijn we nog in afwachting van de conclusies en adviezen van de RCE. Na navraag gedaan te hebben bij de RCE wordt het rapport volgende week verwacht. Als er meer bekend is zullen wij u hierover informeren.