Gemeente Maasgouw is sinds 2020 een Global Goals gemeente. Global Goals zijn wereldwijde doelen om van de wereld een betere plek te maken. In Maasgouw werken we aan een gezonde en groene leefomgeving, waarin inwoners en ondernemers kansen krijgen en iedereen mee kan doen.  

We hebben oog voor elkaar en pakken eenzaamheid, ongelijkheid, klimaatverandering en milieuvervuiling aan. Samen zorgen we voor een mooi landschap, onze monumenten en zetten we in op een goede gezondheid, een veilige leefomgeving en duurzame energie. Een mooi Maasgouw om in te leven en werken en waar onze (klein)kinderen kunnen opgroeien. Er gebeurt al veel en heel veel inwoners dragen hun steentje bij met sociale activiteiten. Samen de schouders eronder, want samen kunnen we meer dan alleen. Samen maken we Maasgouw. Doet u mee?

Nog groener, gezonder en socialer

Er gebeurt vandaag al ontzettend veel om Maasgouw nog groener, gezonder en socialer te maken. Zo zorgt John van den Berg, beleidsmedewerker natuur & landschap, met zijn werk voor een aantrekkelijke omgeving waarin het goed toeven is voor mens én dier. Zijn idee over hoe we samen Maasgouw stap voor stap kunnen veranderen naar nog beter? John: “Bewustwording creëren, daar kunnen we de komende tijd nog winst op boeken”.

John van den Berg
John van den Berg

Als beleidsmedewerker natuur & landschap houdt John zich bezig met het herstellen van de biodiversiteit in de gemeente Maasgouw. John: “Dat houdt in dat ik eigendommen van de gemeente vergroen om het aantal verschillende soorten bloemen, planten en dieren te laten toenemen. We hebben in dat herstel al behoorlijke stappen vooruit gezet. Zo hebben wij op diverse plekken in de gemeente gazons omgetoverd naar vlinderweides die dwars door onze kernen heenlopen. Ook inventariseren we hoeveel bijen er voorkomen in onze gebieden. Bij de eerste inventarisatieronde dit jaar waren dat er al meer dan vijftig! Dat doen ze echt niet in alle gemeenten.”  

Veranderen naar nog beter door bewustwording 

John vertelt verder: “We zijn als gemeente vooral bezig om het goede voorbeeld te geven op het gebied van vergroenen, maar gaan ook steeds meer de samenwerking aan met inwoners. We zijn bijvoorbeeld een proef gestart met inwoners en het Waterschap om de bermen kruidenrijker te maken. Dat blijkt soms nog best lastig te zijn. Want hoewel inwoners de bloemen twee maanden in het jaar mooi vinden, kijken ze liever niet tien maanden tegen ‘onkruid’ aan. Dat zie je ook terug in de voortuinen. Steeds meer groen wordt ingeruild voor steen. Dat scheelt onderhoud, maar zorgt er vaak wel voor dat een jaar later een airco gekocht moet worden. En dat komt de biodiversiteit niet ten goede.” 

Global Goals 15: leven op het land
Doelstelling 15 van de Global Goals

Samen maken we Maasgouw

John vindt goed informeren en samenwerking belangrijk: “De keuzes die inwoners en bedrijven maken, hoe klein ze soms ook lijken, hebben invloed op de kwaliteit van hun leefomgeving, ten goede of ten kwade. Met het helpen bij het maken van die keuze kunnen we de komende tijd de grootste winst boeken. Door goede informatie en het stimuleren van initiatieven die Maasgouw nog beter maken.” John denkt meteen aan de verschillende dorpsgaarden in de gemeente. John: “We helpen inwoners met het opzetten daarvan. Dan zie je dat groen een rol speelt in het verbinden van mensen. Een Amerikaanse vrouw heeft zich bijvoorbeeld aangesloten bij een dorpsgaard in Thorn om in contact te komen met andere buurtbewoners. En de dorpsgaard in Beegden geeft een deel van hun biologische gewassen aan het aangrenzende zorgcomplex. Hiermee maken we de omgeving dus niet alleen groener, maar ook socialer. Dat levert voor betrokkenen een hoop plezier op. Zo kunnen we samen zorgen voor een aantrekkelijker leefklimaat voor mens en dier.”