Als u problemen heeft met lopen en een rollator (die u zelf kunt aanschaffen) geen oplossing meer is, dan kunt u zich voor een rolstoel melden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u een passende oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden of bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • een rolstoel;
  • een aanpassing aan uw rolstoel;
  • een geldbedrag, zodat u zelf een rolstoel kunt kopen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Wat moet ik doen?

U maakt melding van uw vraag via onderstaand online formulier of u neemt telefonisch contact met Servicecentrum MER op via 0475-255956. U kunt uw vragen ook stellen aan het Sociaal wijkteam.

DigiD linkGa naar het meldingsformulier WMO

Hier bespreekt u uw situatie en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. Is een rolstoel voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij hiervoor een aanvraag indienen.

Wat kost het?

Voor rolstoelen en/of aanpassingen daarvan geldt geen eigen bijdrage.

Hoe gaat het verder?

Nadat u zich gemeld heeft, heeft de Wmo-klantmanager 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Tijdens een onderzoek vindt er een persoonlijk (keukentafel) gesprek met u plaats. U kunt gratis een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner die bij dit gesprek aanwezig is. Vervolgens krijgt u een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wilt bieden. Met het terugsturen van het ondertekend verslag dient u de aanvraag in. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Servicecentrum MER of het Sociaal wijkteam.

Bent u tevreden over deze pagina?