Beschikbaarheid van geschikte woningen, dichter bij familie en vrienden wonen en de aanwezigheid van veel groen en natuur zijn de belangrijkste redenen waarom mensen kiezen om in één van de kernen van Maasgouw te wonen.

Onderzoek

Elk jaar verhuizen er zo’n 1.000 inwoners binnen of naar gemeente Maasgouw. De gemeente is benieuwd waarom inwoners ervoor kiezen om naar Maasgouw te verhuizen of hier juist te blijven wonen. In 2021 is hier onderzoek naar gedaan.

Wethouder Tim Snijckers: “Als we weten wat de redenen zijn waarom mensen naar Maasgouw verhuizen, kunnen we daar met ons gemeentelijk beleid op inspelen.  Echter niet alle redenen zijn door de gemeente te beïnvloeden. Daar waar we wel invloed op hebben wordt door de gemeente al beleid gevoerd om de leef- en woonomgeving nog verder te verbeteren.”

De aanwezigheid van veel groen en natuur is één van de belangrijkste redenen.

Belangrijkste reden

Naast nieuwe inwoners is ook het MaasgouwPanel, het online burgerpanel van de gemeente Maasgouw, gevraagd waarom ze destijds in Maasgouw zijn gaan wonen. "Ik woon al mijn hele leven in Maasgouw" wordt in deze groep het meeste genoemd als belangrijkste reden om in de gemeente Maasgouw te (blijven) wonen. Ook is door veel mensen als antwoord gegeven dat ze in Maasgouw zijn komen wonen omdat hier een geschikte woning beschikbaar was of omdat ze dichter bij hun eigen werk of het werk van hun partner wilden wonen. 

Winnaars streekpakketten

Onder de nieuwe inwoners en onder de leden van het MaasgouwPanel is een aantal streekpakketten verloot. De winnaars ontvangen binnenkort het streekpakket. We willen iedereen die het onderzoek heeft ingevuld bedanken voor hun deelname. Benieuwd naar de resultaten en de conclusies? Bekijk hieronder de enquêterapporten en begeleidende memo.