Maasgouw is een kleine gemeente in een sterke regio. Ze maakt zich sterker door de samenwerking met haar buren. Op verschillende thema's en onderwerpen zijn samenwerkingen tot stand gebracht.

Keyport. Dé ondernemende regio.

Logo Keyport

Ideeën beginnen te stromen, projecten komen in beweging en ontmoetingen groeien uit tot duurzame relaties… Welkom bij Keyport(externe link). Hier werken ondernemers, onderwijs en overheid samen om dingen gedaan te krijgen. Door simpelweg de koppen bij elkaar te steken of precies de juiste deuren te openen. Soms is het inschakelen van het netwerk al voldoende, een andere keer is er behoefte aan inhoudelijke of financiële ondersteuning voor het realiseren van een idee.

Wie onderneemt in Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert of Cranendonck heeft via Keyport toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Wij weten de weg binnen heel Zuidoost-Nederland en leggen de verbindingen die een project nodig heeft. Zo brengen we bedrijven samen die elkaar kunnen versterken, óók buiten de regio of zelfs buiten de eigen sector. We slaan de brug naar onderwijs als dat een ontwikkeling kan versnellen en dragen zelf bij met kennis en support. Zo vinden we altijd de slimste weg van idee naar realisatie.

Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (OML)

De ontwikkeling van ruimtelijk-economische vraagstukken wordt in regionaal verband opgepakt. Gebiedsontwikkeling, herstructurering en de aanleg en verkoop van nieuwe bedrijventerreinen wordt in OML-verband(externe link) aangepakt. Nieuwe bedrijven die in de regio landen genereren een meerwaarde voor de regio en alle partners daarbinnen. Medewerkers wonen, leven, recreëren in die regio, hun kinderen gaan daar naar school en naar de sportvereniging. Gezamenlijk slagen we er eerder in bedrijven aan ons te binden dan wanneer we daarin als gemeenten de strijd aangaan met elkaar.

Samenwerking Midden-Limburg (SML)

De samenwerking van gemeenten en maatschappelijke partners concentreert zicht op het veld van ruimte wonen en economie, gekoppeld aan een intensieve samenwerking in het sociale domein. De samenwerking wordt gezocht vanuit Midden-Limburg en sluit aan op de ontwikkelingen in Noord-Limburg en Brabant.

Koninklijke Horeca Nederland (Midden-Limburg)

Koninklijke Horeca Nederland(externe link) is een bekende belangenbehartiger, klankbord en informatiekanaal voor horeca-ondernemers in Nederland, en dus ook voor veel horeca-ondernemers in Maasgouw. Onder anderen vanwege het grote accent op recreatie en toerisme in deze regio is ook Horeca Nederland partner in het overleg met gemeente Maasgouw als ondernemersvertegenwoordiger. 

Partners voor ondernemers

Een ondernemer is voor bepaalde zaken aangewezen op de gemeente. Maar veel vaker zal de vraag breder zijn dan een strikt gemeentelijk product, zoals een vergunning. Als gemeente hebben we een aantal partijen aangeschakeld om hun aanbod en kennis ter beschikking te stellen van de ondernemers in deze gemeente. Bij hen kan de ondernemer terecht met andere vragen, bijvoorbeeld over de voortzetting of uitbreiding van zijn bedrijf.  

Werkgeverservicepunt

Een werkgeversservicepunt(externe link) is een samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijs-instellingen, kenniscentra en andere partijen. Bij een werkgeversservicepunt krijgt u onder andere informatie en ondersteuning als u iemand aan wilt nemen die moeilijker aan het werk komt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de Participatiewet en de banenafspraak, voorzieningen en financiële regelingen.

Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

IMK is kort na de Tweede Wereldoorlog als Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf(externe link) door de overheid opgericht om ondernemers in Nederland financieel te ondersteunen voor herstel en groei van hun bedrijven. De IMK’er is specialist en expert op zijn terrein. De deskundigheid van de IMK’er omvat drie deelgebieden: ondernemerscompetenties, financiële analyse en business kennis. Daarnaast beschikt de IMK’er over advies- en coachingsvaardigheden.

Ondernemersklankbord

Ondernemers voor ondernemers(externe link); met specialisten en ervaringsdeskundigen op allerlei terreinen helpt deze organisatie ondernemers verder op het gebied van bedrijfsovernames, uitbreiding en expansie, naderend faillissement en opvolging. Lokaal georganiseerd maar binnen een nationaal netwerk met veel expertise en sterke contacten.

MKB Midden Limburg

MKB Midden-Limburg(externe link) is als belangenbehartiger van ondernemers actief in het midden- en kleinbedrijf in de regio Midden-Limburg. MKB Midden-Limburg is een actieve partner van alle overheden in deze regio met het doel om samen het bedrijfsleven in Midden-Limburg te ondersteunen en te versterken. Sterk instrument daarin is de Business Club Limburg, waarmee ontmoeting, inspiratie en versterking van het bedrijfsleven wordt gerealiseerd.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel(externe link) is een plek waar ondernemers toch al snel terecht komen en waar veel specifieke informatie voor bedrijven voorhanden is. Zo heeft de KVK ook specifieke informatie voor starters en biedt het Handelsregister een goed overzicht van bedrijven en contacten. Bovendien heeft de KVK via het Ondernemersplein(externe link) een prima platform waarop checklists voor ondernemers zijn opgenomen, òòk waar het gaat om producten van de gemeente: voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning (bouwen, verbouwen, slopen, monumenten, natuur en milieu) kunt u hier online een vergunningcheck doen.