HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Water  |  Zwemmen  |  Spelregels natuurbaden

Spelregels natuurbaden

Gemeente Maagouw bestaat voor een groot deel uit water. Niet alle plassen zijn geschikt om in te zwemmen.

Over de kwaliteit van zwemgelegenheden in oppervlaktewater liggen de taken en bevoegdheden bij het Waterschap Limburg. Het waterschap monitort de kwaliteit van het zwemwater en houdt toezicht op de veiligheid en hygiëne.

Zwemgelegenheden in oppervlaktewater die geschikt zijn om in te zwemmen: 

 • de Kis - plas Eiland in Stevensweert 
 • de Kis - plas Brandt in Stevensweert 
 • de Kis - Porto Isola in Stevensweert 
 • dagstrand de Maasterp Dilkensplas in Ohé en Laak 
 • natuurbad de Heelderpeel in Heel 
 • dagstrand Funbeach in Panheel 
 • dagstrand de Grote Hegge in Thorn

Tips voor veilig zwemmen

 • Ga nooit alleen zwemmen en blijf binnen de drijflijnen.
 • Zwem nooit in de buurt van schepen, sluizen, afvoerleidingen of in sterk stromend water. 
 • Duik nooit in ondiep of troebel water. 
 • Ga niet zwemmen als u twijfelt aan de waterkwaliteit. 
 • Ga niet zwemmen als u zich niet lekker voelt of minder weerstand hebt. 
 • Ga niet zwemmen in drijflagen van blauwalgen. 
 • Probeer zo min mogelijk water binnen te krijgen. 
 • Gooi geen etensresten of ander afval in het water. 
 • Houd u altijd aan de regels en let op de waarschuwingsborden.

Meer informatie

Voor meer informatie en met vragen kunt u terecht bij: 

Waterschap Limburg in Roermond, tel. (088) 88 90 100 of www.waterschaplimburg.nl