HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Thorn  |  Girlpower

Girlpower

Wist jij dat Thorn ooit een minivorstendom was dat geregeerd werd door vrouwen?

Thorn dankt zijn bestaan aan Graaf Ansfried en zijn vrouw Hilsondis. Om een plekje in de hemel te verdienen, stichtten zij rond 990 in Thorn een klooster. Hun dochter Benedicta werd er de eerste abdis. Al snel kreeg de abdij markt- en tolrecht. Later kwam daar het recht om eigen munten te slaan en de rechterlijke macht bij. Zo werd het vorstinnendom Land van Thorn steeds machtiger en rijker.

Door vrouwen bestuurd

En, - uniek in Europa – het werd alleen door vrouwen bestuurd. Vanaf de 16e eeuw had de abdis zelfs zitting in de Duitse Rijksdag. In het klooster woonden geen nonnen die een gelofte hadden afgelegd, maar stiftdames. Rijke, adellijke dames die hun tijd echt niet alleen besteedden aan bidden. Terwijl ze op een goede huwelijkspartij wachtten, hielden ze zich ook bezig met literatuur, muziek, schilderen en borduren. En dat deden ze het liefst in hun eigen huis. In het klooster kwamen ze alleen om te bidden en te slapen.

Groei

Zo groeide Thorn. Er werd een groot paleiscomplex voor de abdis en haar hofhouding gebouwd. Naast de abdij kwam een parochiekerk voor het gewone volk en het centrum vulde zich met de grote, voorname woningen van de stiftdames. Veel van deze woningen zijn bewaard gebleven; het in 1648 gebouwde ‘Huis met de drie kogels’, bijvoorbeeld. Met de komst van het Franse revolutieleger was het met de macht van de dames gedaan. Met 30 met rijkdommen beladen huifkarren verlieten ze Thorn om naar het veilige zusterstift in het Duitse Essen te gaan.