HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Natuur  |  RivierPark Maasvallei

RivierPark Maasvallei

RivierPark Maasvallei…… grensverleggend!

Tussen Maastricht en Maasgouw wordt sinds 2008 gewerkt aan het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. Het project zorgt voor beduidend meer bescherming tegen hoogwater langs de (grens)Maas en levert een nieuw (toeristisch recreatief) natuurgebied op genaamd RivierPark Maasvallei.

De Maas, een indrukwekkende regenrivier, boetseerde door de eeuwen heen een veelzijdig en boeiend landschap. Er ontstond een wirwar van oude stroomgeulen, afgesneden meanders, dijken en uiterwaarden. Hoge en lage waterstanden brachten een grote diversiteit mee. Grind, zand en klei vormen de basis voor een typische fauna en flora. Het RivierPark Maasvallei kan ook niet los worden gezien van zijn rijke geschiedenis. Historische steden en markante dorpen getuigen van een verleden vervlochten met de Maas. De Maasvallei was immers o.a. als handelsverbinding van oudsher van groot strategisch belang. Enkele bewaarde kasteeldomeinen getuigen daarvan. Pak uw fiets, trek uw wandelschoenen aan en ontdek het nieuwe grensoverschrijdend (toeristisch recreatief) natuurgebied RivierPark Maasvallei zelf. Een overzicht van de gebieden vindt u in de grensoverschrijdende ontdekkingskaart (pdf, 4MB).

‘RivierPark Maasvallei; een unieke combinatie van grensoverschrijdende riviernatuur en cultuurlandschap’. Meer informatie op: www.rivierparkmaasvallei.eu.

In vogelvlucht