HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Natuur  |  Overlaat van Linne en Osen

Overlaat van Linne en Osen

Bij de stuw van Linne ligt de Overlaat van Linne waaraan de plas Osen grenst. De Overlaat is een plek waar bij hoge waterstanden maaswater om de stuw heen wordt geleid.

In de omgeving vallen in de zomer vooral de vele bloemen op en in de winter de watervogels. Vanaf de oostzijde van de stuw bij Osen is er een schitterend uitzicht over het Maasplassengebied. In de noordelijke hoek van de Osen zijn eilandjes aangelegd. Deze zijn nu met wilgenbos begroeid en vormen een broedplaats voor allerlei vogels. Osen heeft nagenoeg geen oever en is alleen over het water toegankelijk.