HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Natuur  |  Linnerweerd

Linnerweerd

De Linnerweerd is een van de nog weinige natuurlijke uiterwaarden van de Maas. Het gebied is ongeveer 130 hectare groot. Duidelijk herkenbaar in het gebied zijn het 1e Maasterras, de oude Maasmeander, kasteel Heystrum en het landgoed Ravenburg. Het gebied wordt tegenwoordig gebruikt voor populierenaanplant en een aantal agrarische doeleinden. Op het 1e Maasterras ligt nu het dorp Linne.

In het gebied komen veel kleine insectenetende zoogdieren voor zoals mollen, dwergspitsmuizen (het kleinste zoogdier van Nederland) en egels. Ook roofdieren zoals de vos, bunzing en hermelijn zitten in de Linnerweerd. Verder leven er in het gebied zo'n 60 broedvogels zoals de gekraagde roodstaart en de kleine bonte specht.

De Linnerweerd is in bezit van diverse particulieren. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het beheer. Rondom de landgoederen zijn meerdere onverharde wegen aanwezig, die voor wandelaars en deels voor fietsers vrij toegankelijk zijn. De Linnerweerd wordt omsloten door verschillende verharde wegen. U heeft hier goed zicht op het natuurgebied. De Linnerweerd zelf ligt ingeklemd tussen particuliere graslanden en is niet vanaf de openbare weg bereikbaar.