HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Natuur  |  Lakerweerd

Lakerweerd

Ohé en Laak heeft 3 grindplassen, de Dilkensplas, de Teggerse Plas en de Schroevendaalse plas. Met name de Dilkensplas wordt gekenmerkt door ruige oevererosie en afzettingen van zand en slib. Vooral in de winter zitten hier veel watervogels. Sinds 1992 wordt het 40 hectare grote gebied (waarvan 20 hectare water) begraasd met Galloway runderen en Konikspaarden. Omdat het gebied in de uiterwaarden van de Maas ligt, overstroomt het vaak in de winter als het waterpeil in de rivier omhoog komt.