HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Natuur  |  Koningssteen

Koningssteen

Buiten Thorn ligt de Koningssteen. Het gebied is een van de oudste natuurontwikkelingsprojecten langs de grensmaas en vormt de natuurlijke grens met België. In Koningssteen grazen een kudde Gallowayrunderen van Natuurmonumenten en een harem Konikpaarden van het Belgische Limburgs landschap.

De begrazing van de dieren zorgt dat hardhoutooibos, doornstruwelen en kruidenrijke graslanden zich naast elkaar ontwikkelen. Koningssteen is het hele jaar vrij toegankelijk, tussen zonsopgang en zonsondergang, ook buiten de paden. Ook worden er regelmatig excursies georganiseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natuurmonumenten via telefoonnummer (0495) 58 31 30.