HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Kunst en cultuur  |  Kerken en kapellen  |  Sint Stephanuskerk in Heel

Sint Stephanuskerk in Heel

Sint Stephanuskerk in Heel

Het oudste gedeelte van de kerk is de toren. De onderste lagen kunnen dateren uit de 1e helft van de 11e of 12e eeuw.

Tijdens de 2e Wereldoorlog hebben de kerktorens weinig te lijden gehad. Vermoed wordt dat de toren behoorde bij een gedeeltelijk in maaskeien opgetrokken zaalkerkje. De onderste drie geledingen bestaan uit kolenzandsteen, maaskeien en grijze hardsteen, vooral op de hoekpunten.

Deze stenen zijn mogelijk afkomstig van fundamenten en basementen van Romeinse gebouwen als een vorm van hergebruik. Hoeveel de toren in de loop der jaren aan omvang heeft verloren, is duidelijk zichtbaar aan de vooral hardstenen voet van de toren.

Monsiegneur Savelbergweg 93a, Heel