HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Kunst en cultuur  |  Kerken en kapellen  |  Kerk Heilig Hart van Jezus in Brachterbeek

Kerk Heilig Hart van Jezus in Brachterbeek

In 1791 is er een kapel gekomen in Beek. Deze kapel was vanaf het begin toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en werd bediend vanuit Bracht.

De pastoor van deze plaats moest er voor zorgen dat in Beek wekelijks de Heilige mis werd gelezen. Doordat in de loop van de jaren in Beek het aantal gelovigen toenam besloot de bisschop van Roermond in 1932 over te gaan tot de bouw van een eigen Godshuis. De kerk werd in 1933 gebouwd naar een ontwerp van J. Franssen. Op 1 augustus 1946 werd het rectoraat tot parochie verheven met H. von Schwarzenberg als 1e pastoor. December 1944 werd de kerk getroffen door enkele granaten. De beschadiging was echter gering.

Kerkstraat 7, Brachterbeek