HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Kunst en cultuur  |  Kerken en kapellen  |  Heilige Martinuskerk in Beegden

Heilige Martinuskerk in Beegden

Heilige Martinuskerk in Beegden

De Heilige Martinuskerk is na de 2e Wereldoorlog gebouwd omdat de oude kerk in 1944 werd opgeblazen door de zich terugtrekkende Duitsers.

Familie Tobben stelde een grote zaal beschikbaar om als noodkerk te gebruiken. Op 8 april 1947 werd het ‘Sint-Martinusfonds Beegden’ opgericht om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk, jeugdhuis en pastorie. Dit gebeurde door middel van een kwartjesacties, verkoop van kaarten en het organiseren van filmvoorstellingen. Architect Joseph Franssen ontwierp de nieuwe kerk die op dezelfde plaats werd gebouwd als de oude. De 1e steen werd op 19 juni 1951 gelegd. Op 26 juni 1952 vond de inzegening plaats. Uit financiële noodzaak is de toren pas in 1955 gebouwd.

Heerstraat Noord 20, Beegden