HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Kunst en cultuur  |  Kerken en kapellen  |  Abdijkerk (parochiekerk H. Michaël) in Thorn

Abdijkerk (parochiekerk H. Michaël) in Thorn

De Abdijkerk bevat delen uit de 14e eeuw. Het was de stiftskerk van de Benedictijner Rijksabdij in Thorn.

Het is een gotische kruisbasiliek met een oostelijke krocht onder de kruising en het koor. Er is een verhoogd "vorstinnekoor" in het zuidelijke dwarspand dat ooit dicht bij het paleis van de abdis lag. De onderbouw van het westwerk is een restant van een oudere romaanse kerk. Na de opheffing van het klooster in 1797 werd de oude parochiekerk gesloopt en nam de gemeente deze kerk in gebruik. De beroemde neo-gotische architect Pierre Cuypers restaureerde in de 19e eeuw de kerk. Cuypers liet de oostelijke kapellen slopen en verhoogde de toren.

Wijngaard, Thorn