Acht ecologisch beheerde gebieden van gemeente Maasgouw zijn vorig jaar op bijen geïnventariseerd. Een maand geleden werd de uitkomst van deze inventarisatie gepresenteerd in gemeenschapshuis ’t Leuke in Beegden. 

120 soorten bijen

Er zijn in totaal maar liefst 120 soorten wilde bijen aangetroffen op bermen en wadi’s die door de gemeente beheerd worden. Van deze bijen staan 24 soorten op de rode lijst. Dat wil zeggen dat ze in het voortbestaan bedreigd worden. Het groenbeheer van gemeente Maasgouw draagt dus daadwerkelijk bij aan de instandhouding van bijen in Nederland.

116 soorten planten

Ook is er onderzoek gedaan naar de vegetatie. In tegenstelling tot de inventarisatie van de bijen lag hier de focus vooral op gebieden die nog niet optimaal beheerd worden en waarvan we juist de uitgangssituatie vast willen leggen. Vandaar dat het aantal aangetroffen plantensoorten niet spectaculair is. Toch is een aantal van 116 soorten niet onverdienstelijk en geeft dit aantal nu al aan dat een groot aantal terreinen ecologisch waardevol kan gaan worden.

Rapporten

In de rapporten Bijeninventarisatie Maasgouw en Inventarisatie groenvoorzieningen Maasgouw 2021 vindt u meer informatie over de onderzoeken. Ze zijn ook te downloaden hieronder. In beide rapporten worden aanbevelingen gedaan om het ecologisch beheer verder te verbeteren. Daar gaan we als gemeente de komende jaren mee aan de slag. Enkele voorbeelden zijn:

  • ruimte geven aan inheemse kruiden;
  • aanplanten van gemengde inheemse lanen;
  • omvormen van gazons en meer extensief en gefaseerd maaien;
  • zorgen voor dood hout;
  • creëren van open zandplekken en steilranden (nestgelegenheid voor bijen).