Op dinsdag 12 juli vindt de volgende raadsvergadering in de raadszaal van de gemeente Maasgouw plaats. U bent welkom om deze vergadering vanaf de publieke tribune te volgen.

Agenda

Op de agenda van deze vergadering staan, naast de vaste punten, de volgende zaken:

  • het vaststellen van de 1e Programmabegroting 2022;
  • instemmen met de principeverzoeken camperplaatsen aan de Wijde Steeg en de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats in Ohé en Laak;
  • vaststelling van de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025;
  • planologische wijziging voor de realisatie van 15 appartementen aan de Zuidkuilweg/Neutrale Hoek in Maasbracht;
  • vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs;
  • de Jaarstukken 2021; 
  • de Regiovisie meedoen en wonen 2022-2026;
  • en de verordening leerlingenvervoer Maasgouw 2022.

Live volgen

U bent welkom om de vergadering bij te wonen. Maar de raadsvergadering wordt ook rechtstreeks uitgezonden via ML5 en is ook online te volgen via deze link. De video-opnames die tijdens de raadsvergadering gemaakt worden, kunt u ook achteraf terugkijken.

Meer weten?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over nieuwbouw of de hoogte van de gemeentelijke belastingen. De gemeenteraad controleert ook de uitvoering van zijn besluiten. Lees hier meer over de gemeenteraad.