De gemeenteraad van Maasgouw vergaderde op 8 november over de begroting 2023. In de begroting staat wat de gemeente in 2023 wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen. In de begroting staat ook wat dat allemaal kost en waar het geld om dat te betalen vandaan komt. Het college van burgemeester en wethouders maakt de begroting en vraagt dan aan de raad of hij het daarmee eens is. De raad kan de begroting veranderen. 

Veranderingen

De gemeenteraad heeft de begroting 2023 veranderd. Hieronder staan de veranderingen.

  • De Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor woningen en niet-woningen gaat niet omhoog.
  • De Parkeerbelasting gaat niet omhoog.
  • Er komt een noodfonds van € 100.000 om met maatwerk aan huishoudens die niet rond kunnen komen een bijdrage van maximaal € 2.500 te kunnen geven.
  • Mensen die 130% van het sociaal minimum verdienen komen in aanmerking voor extra vergoedingen van het armoedebeleid. Dit was 120%.
  • De gemeente gaat samen met de Cruyff Court Foundation een Cruyff Court maken op het Beweegplein in Maasbracht.
  • De lampen in de lantaarnpalen worden vervangen door LED lampen. 
  • De regels voor verduurzaming van erfgoed moeten worden uitgebreid en uitgevoerd.  Daar komt extra personeel voor. 
  • Bouwaanvragen voor verduurzaming van monumenten en panden in de beschermde stads- en dorpsgezichten worden legesvrij gemaakt.
  • De Coöperatie Duurzaam Maasgouw wordt gevraagd te onderzoeken of in beschermde stads- en dorpsgezichten samen met de inwoners parkeerterreinen met zonnepanelen kunnen worden aangelegd.