Vanaf 1 januari 2022 wordt het PMD-afval (plastic, metaal en drinkpakken) in onze gemeente elke twee weken aan huis opgehaald. Het PMD moet verzameld worden in speciale zakken. U krijgt deze PMD-zakken gratis thuis bezorgd. Eind november/begin december worden deze zakken voor het eerst bij u bezorgd.

Inzameling

Vanaf 1 januari 2022 kunt u het PMD-afval niet meer kwijt in de wijkparkjes, maar wordt het elke twee weken bij u aan huis opgehaald. De inzameldata leest u op uw afvalkalender die in week 50 bij u in de brievenbus valt. U kunt ook onze gratis app Afvalwijzer voor uw telefoon downloaden. Dan kunt u instellen dat u een melding krijgt telkens als u afval aan de straat moet zetten. Ook kunnen we u dan makkelijk een bericht sturen als er een keer iets wijzigt in de afvalinzameling.

Speciale zakken

Om het PMD goed te kunnen inzamelen krijgt u drie keer per jaar een set met speciale doorzichtige zakken. Hierdoor kunnen de inzamelaar en de afvalverwerker zien of er geen verkeerd afval in de zak zit. Als de afvalsoorten niet goed gescheiden zijn dan wordt namelijk het recycleproces verstoord. En dat is slecht voor de kwaliteit van de gerecyclede grondstoffen.

Gratis zakken

Vanaf 2022 wordt drie keer per jaar een gratis set PMD-zakken bij u bezorgd. De verspreiding van die zakken gebeurt in week 7, 25 en 42. Per keer krijgt u 24 zakken. Op jaarbasis ontvangt u dus 72 PMD-zakken. Heeft u dan toch te weinig zakken? Dan kunt u nog een set PMD-zakken ophalen bij de balie van het gemeentehuis in Maasbracht.