Op donderdagavond 28 september wordt een tweede participatiebijeenkomst georganiseerd over de toekomst van het Clauscentralegebied. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens deze avond lichten we drie mogelijke ontwikkelrichtingen toe. We laten zien hoe daarin de inbreng die tot nu toe is opgehaald is verwerkt, en we horen graag hoe u hiernaar kijkt. De opbrengsten van de participatiebijeenkomst worden gebruikt voor de uitwerking van het richtinggevende toekomstperspectief voor het Clauscentralegebied dat in het voorjaar van 2024 klaar moet zijn.

Achtergrond

In opdracht van gemeente Maasgouw, provincie Limburg en energiebedrijf RWE wordt er onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van de Clauscentrale en de directe omgeving daaromheen. Begin dit jaar is het onderzoek gestart. Tot nu toe is er gewerkt aan het uitwerken van drie ontwikkelrichtingen voor het Clauscentralegebied, die uiteindelijk samen moeten komen in één richtinggevend toekomstperspectief. 

Bij het opstellen van de mogelijke ontwikkelrichtingen is gekeken naar zowel de technische als de ruimtelijke mogelijkheden van het gebied. Daarnaast zijn de opbrengsten uit de straatgesprekken, de participatiebijeenkomst in april en berichten die via de mail zijn binnengekomen (clauscentrale@emma.nl) meegenomen. Meer informatie over het onderzoek vindt u op deze pagina op onze website

Praktische informatie

We hopen van harte u te zien op donderdag 28 september. Fijn als u zich even aanmeldt via deze link(externe link). Graag voor 25 september.

  • Onderwerp: onderzoek over de toekomst van het Clauscentralegebied.
  • Locatie: gemeenschapshuis Baekerhoes in Maasbracht (Kerkstraat 1). 
  • Datum en tijd: donderdag 28 september van 19:00 tot 21:30. Inloop vanaf 18:30 uur. 

Vragen of opmerkingen?  

Neem dan contact op met bureau EMMA. Zij organiseren het participatietraject rondom het onderzoek. Ook voor vragen over de inschrijving kunt u hier terecht. Stuur dan een mail naar clauscentrale@emma.nl