Er zijn in Nederland regelmatig verkiezingen. Elke vier jaar zijn er verkiezingen voor onder andere de gemeenteraad en de Tweede Kamer. Hierbij kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen wie er na de verkiezingen in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer komen. Hieronder vindt u een aantal algemene vragen en antwoorden over de verkiezingen.

Waar stem ik voor bij gemeenteraadsverkiezingen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen uw gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Invloed gemeenteraad op de besluiten van de gemeente

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden bepalen het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Andere taken van de raadsleden zijn:

  • controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert;
  • de begroting maken en het financiële jaarverslag van de gemeente controleren;
  • contact houden met inwoners van de gemeente.

Zetelverdeling gemeenteraad na de verkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op kandidaten van de politieke partijen. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels een partij krijgt. Elke zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente.

Het gemeentelijk centraal stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen. Dit gebeurt op basis van de uitgebrachte stemmen. Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt het centraal stembureau vast welke kandidaten zijn gekozen. Hoe de zetelverdeling over de gemeenteraadskandidaten  gebeurt  kunt u lezen op de website van de Kiesraad.

Waar stem ik voor bij Tweede Kamerverkiezingen?

Bij de Tweede Kamerverkiezingen kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezingen in de Tweede Kamer komen.

De Tweede Kamer heeft als taak de regering te controleren. En de Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten. Door te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft u invloed op de besluiten van de Tweede Kamer. De zittingsduur van de leden van de Tweede Kamer is normaal gesproken 4 jaar. Maar dit kan ook korter zijn.

Wanneer zijn er verkiezingen?

  • Gemeenteraadsverkiezingen - 16 maart 2022
  • Waterschapsverkiezingen - 15 maart 2023
  • Provinciale statenverkiezingen - 15 maart 2023
  • Tweede Kamerverkiezingen - 2025

Waar vind ik alle uitslagen?

In de databank verkiezingsuitslagen vindt u alle uitslagen van verkiezingen van afgelopen jaren. Na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen zal Maasgouw de lokale uitslagen ook publiceren op de website.

Meer weten?

Algemene informatie over de verkiezingen vindt u op: