Er zijn in Nederland regelmatig verkiezingen. Elke vier jaar zijn er verkiezingen voor onder andere de gemeenteraad en de Tweede Kamer. Hierbij kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen wie er na de verkiezingen in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer komen. Hieronder vindt u meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat doet de gemeenteraad?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Dit is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Door te stemmen heeft u invloed op de plannen voor de komende jaren. De gemeente gaat over veel zaken bij u in de buurt. Denk aan woningbouw, sportvoorzieningen, parkeren, het OV, onderwijs en de (jeugd)zorg. Ook beslist de gemeenteraad over de hoogte van een aantal belastingen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op een kandidaat van een van de politieke partijen. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels een partij krijgt. Een zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente.
 

Wat is de invloed van de gemeenteraad?

De raadsleden bepalen het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Andere taken van de raadsleden zijn:

  • controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert;
  • de begroting maken en het financiële jaarverslag van de gemeente controleren;
  • contact houden met inwoners van de gemeente.

Wat doet een raadslid?

In de video hieronder is te zien wat een raadslid allemaal doet. 

Waar stem ik voor bij Tweede Kamerverkiezingen?

Bij de Tweede Kamerverkiezingen kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezingen in de Tweede Kamer komen.

De Tweede Kamer heeft als taak de regering te controleren. En de Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten. Door te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft u invloed op de besluiten van de Tweede Kamer. De zittingsduur van de leden van de Tweede Kamer is normaal gesproken 4 jaar. Maar dit kan ook korter zijn.

Wanneer zijn er verkiezingen?

  • Waterschapsverkiezingen - 15 maart 2023
  • Provinciale statenverkiezingen - 15 maart 2023
  • Tweede Kamerverkiezingen - 2025
  • Gemeenteraadsverkiezingen - 2026

Waar vind ik alle uitslagen?

In de databank verkiezingsuitslagen vindt u alle uitslagen van verkiezingen van afgelopen jaren. Na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen zal Maasgouw de lokale uitslagen ook publiceren op de website.

Meer weten?

Algemene informatie over de verkiezingen vindt u op: