Op de kennismakingsbijeenkomst van burgemeester Dion Schneider van 6 november in Brachterbeek is gevraagd naar de opdrachtomschrijving van het onderzoek naar de toekomst van de Clauscentrale en omgeving dat op dit moment loopt. Bijgevoegd vindt u de opdrachtomschrijving die eind 2022 namens de opdrachtgevers provincie Limburg, gemeente Maasgouw en RWE is gepubliceerd. 

Aan de hand daarvan heeft de provincie als formeel opdrachtgever een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd en dat heeft ertoe geleid dat in februari 2023 de opdracht voor dit onderzoek is verleend aan het bureau Posad Maxwan dat daarbij samenwerkt met de bureaus Generation.Energy, EMMA en Newgroundlaw.

Planning

De planning is dat in het eerste kwartaal van 2024 door het bureau Posad Maxwan een eindrapport van het onderzoek wordt opgeleverd aan de provincie, de gemeente en RWE als opdrachtgevers. Dat rapport wordt openbaar gemaakt op de gemeentelijke website en bewoners en bedrijven kunnen daarop reageren. Daarna worden het onderzoeksrapport rapport en de reacties voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad zodat daarover door de gemeente een standpunt kan worden bepaald.