In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland  in 2050 stopt met het gebruik van  aardgas voor het verwarmen van gebouwen, koken en douchen. De overstap naar duurzame en aardgasvrije warmte heet de warmtetransitie. Hoe de gemeente van het aardgas af wil, staat aangegeven in de Transitievisie Warmte. In de raadsvergadering van december stelde de gemeenteraad de Transitievisie vast.  Waarom is die Transitievisie zo belangrijk? We vroegen het aan Johan Lalieu, wethouder Duurzame Ontwikkeling en Dennis Fokkinga, expert energietransitie van bureau Driven by Values (Dbv). 

Waarom is de Warmte Transitie belangrijk?

Uw bureau adviseerde de gemeente bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Om klimaatverandering aan te pakken moeten we omschakelen naar duurzame energie. Waarom is dat nodig? Fokkinga: "Het huidige energiesysteem is afhankelijk van fossiele energie. Dat wil zeggen van bronnen die uitgeput raken. Ook komt bij het gebruik van fossiele energie CO2 vrij. Duurzame energie moet dit probleem oplossen. Een mogelijkheid van duurzame energie is zonne-energie. Hier komt geen CO2 bij vrij en bovendien raakt de zon niet ‘op’ door het gebruik van zonne-energie." 

Transitievisie Warmte
Wethouder Johan Lalieu en Dennis Fokkinga van Driven by Values

Wat doet de gemeente?

In Nederland willen we de doelen van het Klimaatakkoord halen. Dit betekent dat we in 2030 tenminste 49 procent CO2 besparen. Om deze doelen te bereiken is een belangrijke rol weggelegd voor de Rijksoverheid en het bedrijfsleven. Ook de gemeente levert een bijdrage. Wethouder  Lalieu: “Als gemeente nemen we zelf besparingsmaatregelen. Zo voorzien we onze gemeentelijke gebouwen van  zonnepanelen. Hebben we onze buitensportaccommodaties voorzien van LED verlichting. Gebruiken we elektrische auto's en leggen we laadpunten voor elektrische voertuigen aan. Ook stimuleren we inwoners en ondernemers om energie te besparen en gebruik te maken van duurzame energiebronnen.”

Wat staat er in de Transitievisie Warmte?

Op 21 december stelde de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast. Iedere gemeente in Nederland moet in een transitievisie beschrijven welke stappen worden genomen om van aardgas als warmtebron over te schakelen naar een duurzame warmtebron voor woningen en gebouwen. Maatregelen voor energiebesparing (zoals isolatie) zijn daarbij de eerste stappen die genomen moeten worden. Want alleen woningen met een hoog energielabel (A) zijn geschikt voor een warmtepomp. Wethouder Lalieu: “Als gemeente proberen wij zoveel mogelijk eigenaren van woningen en gebouwen te stimuleren om eerst energiebesparingen te realiseren en daarna over te stappen op een duurzame warmtebron. We beseffen dat dit een proces van lange adem is, maar het is ontzettend belangrijk om daar zo snel mogelijk mee te beginnen.”

Doelen Global Goals

Global Goal 7: betaalbare en duurzame energie

De gemeente Maasgouw heeft zich verbonden aan de  Global Goals. Dit zijn 17 doelen voor een betere, duurzame wereld. Eén van deze Global Goals richt zich op het realiseren van duurzame en betaalbare energie. 

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare, duurzame energie. Dit is van belang  bij het oplossen van vrijwel elke uitdaging. Of het nu gaat om werkgelegenheid of klimaatverandering, veiligheid of voedselproductie. 

Allereest moeten we zuiniger omgaan met energie en ten tweede moeten we overgaan op duurzame energie. Hoe we dat gaan doen,  staat in de Transitievisie Warmte, die in december door de gemeenteraad is vastgesteld.

Op www.gemeentemaasgouw.nl/global-goals staat meer informatie over de Global Goals.

Global Goal 7 – Duurzame en betaalbare energie

Duurzame én betaalbare energie is één van de doelen van de Global Goals. De energietransitie moet voor inwoners betaalbaar zijn en blijven. Wethouder Lalieu: "Er zijn nog veel mensen wereldwijd die niet genoeg geld hebben om hun huis te verwarmen. Ook in Nederland zien we dat door stijgende energieprijzen steeds meer mensen in financiële  problemen komen. Daarom is het belangrijk dat we ons als overheid sterk maken voor de betaalbaarheid van energie. Het kabinet heeft een eerste stap gezet door de energierekening voor 2022 iets te verlagen, maar dat is nog niet genoeg. Maatregelen voor energiebesparing en het overstappen naar duurzame energie moet voor iedereen betaalbaar worden, ook voor mensen met een smallere beurs."

Welke stappen kan ik al zetten? 

Fokkinga: “Het is verstandig om te starten met het isoleren van uw woning, ook zolang u nog aardgas gebruikt. Dit bespaart elk jaar weer geld. Zeker gezien de alsmaar stijgende aardgasrekening. De overheid stimuleert ook in 2022 duurzame maatregelen met subsidies en goedkope leningen. Voor veel inwoners van Maasgouw kan het isoleren van de woning en de aanschaf van een (hybride) warmtepomp veel gunstiger uitpakken dan men zou verwachten. Het is wel slim om een warmtepomp te nemen die bij de woning past.”

Kijk op www.gemeentemaasgouw.nl/aardgasvrij-wonen-en-werken voor meer informatie over de Transitievisie Warmte.