Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing.

Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie . In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp. De ondersteuning is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen;
 • verplaatsen in en om uw woning;
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel;
 • normaal gebruikmaken van uw woning;
 • andere mensen ontmoeten.

Hoe werkt het?

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een huiskamerproject, een klusdienst, een boodschappendienst of een rolstoelpool. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente kijken naar persoonlijke hulp, zoals:

 • hulp in het huishouden;
 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel;
 • collectief vervoer of een scootmobiel;
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning;
 • begeleiding;
 • maatschappelijke opvang;
 • beschermd wonen.

Wat moet ik doen?

U maakt melding van uw vraag via onderstaand online formulier of u neemt telefonisch contact met Servicecentrum MER op via 0475-255956. U kunt uw vragen ook stellen aan het Sociaal wijkteam.

DigiD linkGa naar het meldingsformulier WMO

U voert een gesprek over uw situatie en geeft aan waar u hulp bij nodig heeft. Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • u regelt zelf een oplossing;
 • u vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen;
 • de gemeente geeft u toegang tot algemene hulp;
 • u doet een aanvraag voor individuele hulp.

Wat kost het?

In de meeste gevallen geldt een eigen bijdrage. Deze bedraagt 19 euro per maand. Het CAK int deze eigen bijdrage.   

Hoe gaat het verder?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft de Wmo-klantmanager 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Tijdens een onderzoek vindt er een persoonlijk (keukentafel) gesprek met u plaats. U kunt gratis een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner die bij dit gesprek aanwezig is. Vervolgens krijgt u een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die wij u willen bieden. Met het terugsturen van het ondertekend verslag dient u de aanvraag in.

Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Servicecentrum MER of het Sociaal wijkteam.

Bent u tevreden over deze pagina?