Ondernemers, organisaties en verenigingen die verplicht zijn het coronatoegangsbewijs van hun bezoekers te controleren, kunnen hiervoor een incidentele financiële bijdrage aanvragen bij de gemeente. 

De controle van het toegangsbewijs op plekken waar mensen samenkomen kan extra kosten met zich meebrengen. Denk hierbij aan de inzet van extra personeel of de aanschaf van handscanners. Om in deze kosten tegemoet te komen heeft het kabinet, via de Veiligheidsregio’s, extra geld beschikbaar gesteld. Voor Maasgouw gaat het om een bedrag van €59.868,-.

Aanvragen moeten vóór 7 januari 2022 ingediend zijn bij de gemeente. De maximale bijdrage per bedrijf organisatie of vereniging is €1.000,-. Hierbij geldt: op = op.

Brief naar alle ondernemers

Deze week ontvangen alle ondernemers, organisaties en verenigingen, die de verplichte coronatoegangsbewijs-controle moeten doorvoeren, een brief van de gemeente. Mocht u deze brief eind deze week niet ontvangen hebben, dan vragen wij u dit te laten weten bij A.vandeWarenburg@gemeentemaasgouw.nl.

Ondersteuningsregeling controle coronatoegangsbewijs

De toelichting met voorwaarden vindt u hieronder via het uitklapmenu.

Toelichting ondersteuningsregeling

Ondernemers, organisaties en verenigingen die verplicht zijn het coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) van hun bezoekers te controleren, kunnen hiervoor een incidentele financiële bijdrage aanvragen.

Extra kosten voor controles

Een van de maatregelen die het kabinet in de strijd tegen het coronavirus heeft genomen, is de controle van het CTB op plekken waar mensen samenkomen. Deze controlehandelingen kunnen extra kosten met zich mee brengen. Denk hierbij aan de inzet van extra personeel, personeel meer uren inzetten of de aanschaf van handscanners. Om in deze kosten tegemoet te komen heeft het kabinet hiervoor, via de veiligheidsregio’s, extra middelen beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Maasgouw is een totaalbedrag van € 59.868 beschikbaar. 

Voorwaarden 

Welke kosten komen in aanmerking voor een vergoeding: 

 1. Alleen kosten voor controle-activiteiten in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021;
 2. het moet gaan om kosten die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die verplicht zijn om het CTB  te controleren;.
 3. kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die het CTB controleren of de controle bevorderen en vergemakkelijken. Denk hierbij aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers; 
 4. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 5. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 4;
 6. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 7. materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren;
 8. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 4  tot en met 7;
 9. kosten die al op een andere manier zijn vergoed, komen niet in aanmerking;

De vergoeding geldt voor maximaal 5 uur per dag, tenzij anders voorgeschreven bij evenementen. Deze vergoeding is maximaal €27,50 per uur (excl. BTW).

Aanvragen van de vergoeding

Uw aanvraag moet vóór 7 januari 2022 ontvangen zijn.

Wat is de hoogte van de bijdrage en hoe wordt deze verdeeld?

 • Per aanvraag wordt er een maximale bijdrage van € 1.000 beschikbaar gesteld. 
 • Hierbij geldt het principe op = op. Dus wees er snel bij. 
 • Mocht na de sluitdatum 7 januari blijken dat nog niet het volledige totaalbedrag is aangevraagd, dan wordt het restantbedrag evenredig over alle aanvragers verdeeld. 

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, stuurt u vóór 7 januari een e-mail sturen aan mevrouw Anja van de Warenburg via A.vandeWarenburg@gemeentemaasgouw.nl. In deze e-mail zet u het volgende:

 • naam rechtspersoon (organisatie)
 • naam contactpersoon 
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres (voor contact)
 • KVK-nummer
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • tenaamstelling IBAN

Bij deze e-mail voegt u een ondertekende bijlage waaruit blijkt welke extra kosten, ten behoeve van de CTB-controle, u in de periode tussen 22 september en 31 december heeft gemaakt en hoe deze kosten zijn opgebouwd. 

Vragen?

Neem bij vragen contact op met mevrouw Anja van de Warenburg via A.vandeWarenburg@gemeentemaasgouw.nl.