In de week van 16 mei start aannemerscombinatie Mourik-Dynniq met onderhoudswerkzaamheden aan Sluis Linne. Ze gaan de nivelleersystemen renoveren. Daarvoor worden de schuiven uit de putten gehesen en in een werkplaats onder handen genomen. Gelijktijdig worden de kettingen vervangen waarmee de schuiven op en neer bewogen worden en worden de rioolschuifaandrijvingen vervangen. De werkzaamheden worden naar verwachting eind december afgerond. 

Korte stremmingen, vertraagde schuttijd

Om de schuiven, die onderdeel zijn van het nivelleersysteem, te renoveren wordt de put waarin de schuiven zich bevinden drooggezet. Daarvoor worden keermiddelen geplaatst. Bij het plaatsen en verwijderen hiervan zijn er korte stremmingen voorzien. Tijdens de onderhoudsperiode zal dit ongeveer 12 keer het geval zijn. Als de betreffende put waarin gewerkt wordt droog staat, is er sprake van een enige vertraagde schuttijd. Ook kunnen omwonenden enige geluidsoverlast ervaren van de werkzaamheden. 

Rijkswaterstaat

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Zij zorgen continu voor een goede bereikbaarheid over water. Ze beheren en onderhouden de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en tientallen bruggen, sluizen en stuwen. Dat is nodig voor een vlotte, veilige doorstroming en de leefbaarheid van de omgeving.