In de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) staan de regels rondom werkzaamheden op en onder de grond in de openbare ruimte.

Wat is het?

In deze verordening staan de regels rondom de werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg, instandhouding en opruiming van alle kabels en/of leidingen in openbare gronden binnen de gemeentegrens.

De AVOI reguleert de werkzaamheden in de openbare ruimte, waarbij onder andere de (weg)verharding, maar ook bermen en andere groenvoorzieningen worden opgebroken. De AVOI is ook gericht op het minimaliseren van overlast en (maatschappelijke) kosten als gevolg van de werkzaamheden. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn onder andere proactieve regie, meer grip en sturing op werkzaamheden, het waarborgen van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens werkzaamheden.

Ga direct naar de AVOI

Voor wie geldt dit?

Voor netbeheerders die aan het werk zijn in de openbare ruimte.

Bent u tevreden over deze pagina?