De gemeente gaat de Walburgisstraat,het deel vanaf de Veldstraat tot aan de Steegstraat, reconstrueren op het gebied van verharding. We vervangen de asfaltverharding door straatstenen. Ook willen we, waar mogelijk, het regenwater infiltreren. Wellicht zullen er ook enkele kleinere onderhoudswerken of verkeerstechnische aanpassingen plaatsvinden vanaf de Veldstraat tot aan de St.Annadijk. De uitvoering voor deze werkzaamheden zullen gepland worden voor het najaar 2022.

Inloopavond Walburgisstraat Ohé en Laak

Bent u omwonende of belanghebbende? Dan bent u welkom op de inloopavond op woensdag 20 oktober. U kunt tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen en uw suggesties doorgeven. Mede aan de hand hiervan zal het bureau dat dit project voor de gemeente voorbereidt (IV –Infra) een ontwerp maken. Dit ontwerp zal op een later tijdstip aan de bewoners worden gepresenteerd.

De inloopavond is  in zaal Ruïne, Walburgisstraat 17 in Ohé en Laak.

Als u niet op de inloopavond aanwezig kunt zijn en toch suggesties en/ of opmerkingen heeft, dan kunt u die per brief of mail sturen naar de heer Erdmann of via j.erdmann@gemeentemaasgouw.nl 

Let op, voor deze inloopavond heeft u een geldig coronatoegangsbewijs nodig (bewijs van vaccinatie of recente test).