De gemeente gaat de Walburgisstraat en een gedeelte van de Sint Annastraat herinrichten op gebied van riolering, verharding en groenvoorziening. 

Wat gaat er gebeuren?

De bestaande riolering in de weg blijft liggen en wordt volledig gebruikt voor de afvoer van huishoudelijk vuilwater. Het regenwater van de particulieren wordt zo veel mogelijk afgekoppeld en wordt met het regenwater van de weg afgevoerd naar een aan te leggen ondergrondse infiltratievoorziening. 

De weg wordt teruggebracht van een 50-km weg naar een 30-km weg. De complete verharding wordt vernieuwd. Aan beide zijden van de weg komen fietsstroken in een andere kleur dan de rijweg. Het huidige vrijliggende fietspad wordt vernieuwd en omgevormd tot voetpad.

De kruispunten Sint Annastraat-Walburgisstraat-Veldstraat en Moeder Magdalenastraat-Walburgisstraat-Steegweg worden extra geaccentueerd. Het gebied ter plaatse van de ijssalon wordt omgevormd en wordt als het ware een voetgangersgebied. Hier is wel nog autoverkeer mogelijk. Aan de zijde van de woningen wordt de strook tussen rijbaan en eigendomsgrens uitgevoerd als rabatstrook. Aan de andere zijde van de weg  wordt over een grote lengte een “groene” parkeerstrook aangelegd. De parkeerplaats tegenover de Veldstraat wordt volledig vernieuwd.
 
Aan de noordzijde komt een robuuste groenstrook voorzien van minimaal 22 inheemse bomen in een kruidenrijke berm. Deze uitstraling past uitstekend bij de dorpsmantel en sluit aan bij onze opgaves van onder andere klimaat en biodiversiteit.

Betrokkenheid

De bewoners zijn nauw betrokken geweest bij de daadwerkelijke uitvoering van de plannen. Er zijn twee informatiebijeenkomsten geweest voor de bewoners. Tijdens de eerste bijeenkomst (20 oktober 2021) hebben wij van de bewoners en ondernemers allerlei informatie verzameld over de inrichting van de straat. Deze informatie is de basis geweest voor het conceptplan dat op 16 februari 2022 is gepresenteerd. Hierna is het definitieve ontwerp vastgesteld. Op onderstaande bijlagen is het definitieve plan te zien. De bewoners worden geïnformeerd via bewonersbrieven.

Uitvoering en planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BLM Wegenbouw B.V uit Wessem. De verwachting is dat er eind maart-begin april wordt gestart. Zodra de exacte planning bekend is, dan zullen wij dit publiceren op de website en via bewonersbrieven. Daarin staan ook contactgegevens van personen die men kan benaderen tijdens de uitvoering. 

Vragen?

Heeft u op dit moment nog vragen? Neem dan contact op met Lowie Eijkelhardt, projectleider. Lowie is te bereiken via het centrale nummer van de gemeente Maasgouw 0475 - 852500 of via l.eijkelhardt@gemeentemaasgouw.nl