Vanaf januari 2022 verandert de manier waarop we het afval inzamelen. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. 

De gemeenten Maasgouw, Roerdalen en Leudal  veranderen tegelijkertijd de inzameling van het afval, in samenwerking met RD Maasland. Vanaf 2022 betaalt u per keer dat u de grijze container voor restafval aan de weg zet. Ook haalt RD Maasland het restafval minder vaak op, namelijk 1 keer per 4 weken. Het PMD wordt vanaf 2022 1 keer per 2 weken aan huis opgehaald.

Zelf invloed op de kosten

Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag per jaar en een bedrag per keer dat u de grijze container aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Net als nu betalen in 2022 inwoners met een 140 liter container of 240 liter container een hoger vast bedrag dan inwoners die minder ruimte nodig hebben voor hun restafval. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder vaak de grijze container aan de weg hoeft te staan. Voor GFT en PMD hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag per jaar. Meer informatie over de tarieven vindt u hier. In december stelt de gemeenteraad de definitieve tarieven vast.

Minder vaak restafval ophalen

Omdat RD Maasland minder vaak het restafval gaat ophalen, kunt u in september aangeven of u wilt wisselen van maat container. Aan het eind van het jaar vindt die wisseling plaats. Vanaf 2022 mag u ook kiezen voor een 240 liter GFT-container. Ook kunt u een extra groene container aanvragen. Als u een keer écht teveel restafval heeft, kunt u dit het tegen betaling kwijt in een ondergrondse container binnen de gemeente. Dit is ook een oplossing voor gezinnen met kinderen in de luiers, die in deze fase te weinig ruimte in de grijze container hebben.

Maatwerk

Inwoners die in een appartement of bovenwoning wonen en geen eigen containers hebben, krijgen na de zomer een brief. Hierin staat informatie over de inzameling van afval bij hun woning. Inwoners met medisch afval kunnen net als nu aanspraak maken op een speciale regeling.

Meer weten?

Op de pagina Afval 2022 leest u meer over de veranderingen. Hier vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen. In augustus krijgt u een nieuwsbrief in uw brievenbus. Hierin staan alle veranderingen op een rij.