Burgemeester Stef Strous stopt in juli 2023 als burgemeester van gemeente Maasgouw. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe burgemeester. We vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester past bij de (wensen van de) gemeente. Daarom is er een profielschets opgesteld met de eigenschappen en kwaliteiten die de nieuwe burgemeester moet hebben. Hier konden inwoners en ambtenaren over meedenken.

Voortgang

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. De datum bij elke fase is de (te verwachten) einddatum. In de loop van de tijd wordt deze informatie aangevuld.

Het is de bedoeling dat Maasgouw in juli een nieuwe burgemeester heeft. De datum hiervoor ligt nog niet vast.

 1. Afgerond: Meedenken over de profielschets -

  Het vinden van een geschikte kandidaat begint bij een profielschets. Inwoners en ambtenaren kunnen hierin aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Daarom vroegen we u om mee te denken. Dit kon tussen 7 en 16 oktober via een online vragenlijst.

 2. Afgerond: Resultaten profielschets nieuwe burgemeester -

  De resultaten van de vragenlijsten zijn bekend. De inwoners (pdf, 642 kB) en ambtenaren (pdf, 482 kB) die reageerden, willen het liefst een enthousiaste aanvoerder als burgemeester. De profielschets sluit hierbij aan.

 3. Afgerond: Commissievergadering: bespreken profielschets -

  Het college van burgemeester en wethouders wordt begin november door de fractievoorzitters om wensen en bedenkingen op de conceptprofielschets gevraagd. Op 14 november was er een extra commissievergadering(externe link) waarin de profielschets wordt besproken.

 4. Afgerond: Vaststellen profielschets -

  Op 28 november stelt de gemeenteraad de profielschets vast. De gouverneur(externe link) neemt de schets in die raadsvergadering(externe link) in ontvangst en zal hem dan ook met de raad bespreken.

 5. Afgerond: Openstellen vacature burgemeester -

  De vacature voor de burgemeester van Maasgouw is op 30 november opengesteld.

 6. Afgerond: Sluitingstermijn vacature burgemeester -

  Geïnteresseerde kandidaten kunnen reageren tot en met 21 december.

 7. Momenteel bezig: Vervolg sollicitatieprocedure -

  In januari 2023 zal de gouverneur gesprekken voeren met een aantal kandidaten. In maart van het nieuwe jaar doet de vertrouwenscommissie van de gemeente Maasgouw dit. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in april door de gemeenteraad van Maasgouw vastgesteld.

Hoe wordt een burgemeester benoemd?

Burgemeester word je niet zomaar. Daarvoor moet je voldoen aan veel eisen en wensen. De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden. Deze procedure is landelijk vastgesteld. Hieronder leggen we kort uit welke stappen er genomen worden. Wilt u hier meer over weten?

Lees alles over de benoeming van een burgemeester(externe link)