In de loop van de komende weken ontvangt u belangrijke post over het nieuwe afvalbeleid. U ontvangt namelijk een nieuwe afvalpas. Ook is de afvalkalender bezorgd. Hierop staan de inzameldata van het rest-, GFT- en PMD-afval. Houd uw brievenbus daarom goed in de gaten!

Uw eigen afvalkalender

Vanaf 1 januari 2022 start het nieuwe afvalbeleid. Het restafval wordt dan 1x per vier weken opgehaald. Het PMD-afval wordt voortaan elke twee weken aan huis ingezameld. De GFT-inzameling blijft hetzelfde en vindt 1x per twee weken plaats.

Door de komst van het nieuwe inzamelsysteem zijn alle routes gewijzigd. Dat betekent dat uw afval waarschijnlijk op een andere dag wordt ingezameld dan u gewend bent. Het kan zelfs zijn dat de verschillende afvalsoorten op een andere dag in de week worden ingezameld. Belangrijk is dat u uw eigen afvalkalender volgt. Het is namelijk mogelijk dat binnen uw kern verschillende afvalsoorten worden ingezameld op dezelfde dag. Of dat in een deel van uw dorpskern juist op een andere dag wordt ingezameld. 

Onze tip: download de app Afvalwijzer

Via de gratis afvalapp Afvalwijzer kunt u een herinnering krijgen wanneer welk afval aan de straat moet. Zeker nu de inzameldagen veranderen is dat een aanrader. Bovendien kan RD Maasland u een bericht sturen als er iets wijzigt in de inzameling, bijvoorbeeld vanwege extreme weersomstandigheden.

Nieuwe afvalpas

Binnenkort ontvangt u ook een nieuwe afvalpas. Deze afvalpas heeft u vanaf 1 januari 2022 nodig om de ondergrondse restafvalcontainer te openen als u een keer meer afval heeft dan in uw eigen container past. In de brief bij de afvalpas staat precies uitgelegd hoe dat werkt. De locaties van de ondergrondse restafvalcontainers staan vanaf eind december op www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt ze ook bekijken via de app Afvalwijzer. 

Laatste keer gratis restafval

In week 52 van 2021 vervalt de inzameling van GFT. In plaats hiervan kunt u nog een laatste keer gratis uw restafval aan de weg zetten. Vanaf 2022 betaalt u per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet. Door afval goed te scheiden hoeft u minder vaak de grijze bak buiten te zetten.