Op 1 januari is het nieuwe afvalbeleid gestart. Het restafval wordt dan één keer per vier weken opgehaald en PMD wordt voortaan elke twee weken aan huis ingezameld. De GFT-inzameling blijft hetzelfde en vindt één keer per twee weken plaats.

Vanwege het nieuwe inzamelsysteem zijn alle routes gewijzigd. Dat betekent dat uw afval waarschijnlijk op een andere dag wordt ingezameld dan u gewend bent. Het kan zelfs zijn dat de verschillende afvalsoorten op een andere dag in de week worden ingezameld. 

Belangrijk is dat u uw eigen afvalkalender volgt. Het is namelijk mogelijk dat binnen uw kern verschillende afvalsoorten worden ingezameld op dezelfde dag of dat in een deel van uw dorpskern juist op een andere dag wordt ingezameld. Van belang is ook dat het afval uiterlijk om 7:30 uur aan de straat is gezet.

Onze tip: download de app Afvalwijzer

Via de gratis afvalapp Afvalwijzer kunt u een herinnering krijgen wanneer welk afval aan de straat moet. Zeker nu de inzameldagen veranderen is dat een aanrader. Bovendien kan RD Maasland u een bericht sturen als er iets wijzigt in de inzameling, bijvoorbeeld vanwege extreme weersomstandigheden.