Er is een misleidende website actief waar mensen een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning kunnen
aanvragen. Het gaat om de website www.mijnurgentie.nl.

Op deze site worden inwoners misleid om € 110,- te betalen voor hulp bij het aanvragen van een urgentieverklaring voor een huurwoning bij de gemeente, maar daarna horen ze niks meer. Het lijkt erop dat ze dit doen uit naam van de gemeente. Dit is niet het geval. We willen inwoners erop attenderen dat wij met deze websites niet samenwerken.

De gemeente verstrekt geen urgentieverklaringen. Een urgentieverklaring kan aangevraagd worden via de
woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg.