De hoeveelheid restafval - aangeboden in de restafvalcontainer - is in Maasgouw vorig jaar met 44% afgenomen tot 88 kilo per inwoner. Het jaar ervoor was dat nog 158 kilo. De forse daling is het gevolg van de invoering van het nieuwe ophaalsysteem voor afval, waarbij moet worden betaald per keer dat de restafvalcontainer aan de straat wordt gezet.

Afvalberg verkleinen

In 2022 kwam er een nieuw ophaalsysteem voor afval. Dat is nodig omdat het verwerken van restafval duurder is dan het verwerken van andere soorten afval, maar vooral ook omdat we de afvalberg willen verkleinen. Restafval  wordt namelijk verbrand en dat is slecht voor het milieu. In 2025 willen we de hoeveelheid restafval daarom terugbrengen tot 80 kilo per inwoner. We zijn dus al goed op weg!

PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) zijn waardevol. Zeker als ze goed worden ingezameld. Want hoe beter u dit afval scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. Daarom zamelen we dit afval niet meer via ondergrondse containers in, maar aan huis in doorzichtige zakken. Zo kunnen we beter controleren of alleen PMD-afval wordt aangeboden.  Sinds de invoering van het nieuwe afvalsysteem is de vervuiling (afval dat geen PMD is) van het opgehaalde PMD omlaag gegaan van 22% naar 19%.  

Scheid afval op de juiste manier

De meeste inwoners van Maasgouw zijn al goed op weg bij het scheiden van hun afval. Door het afval te recyclen, besparen we nieuwe grondstoffen, energie en geld. Heeft u vragen over het scheiden van uw afval? Kijk dan op Mijn Afvalwijzer(externe link) en het Afval ABC(externe link). Lees meer over welk afval waar hoort op de website van Milieu Centraal(externe link). Benieuwd naar wat je al weet over het sorteren van afval? Test dan je kennis met de afvalquiz op de website van Milieu Centraal(externe link)

Minder afval produceren

Minder afval produceren is goed voor het milieu, nog beter dan afval recyclen. U bespaart zo grondstoffen en energie. Met een paar makkelijke tips kunt u uw eigen afvalberg flink kleiner maken. Zo hebt u bijna geen afvalbak meer nodig! Kijk op de website van Milieu Centraal(externe link) wat u kunt doen om uw afvalberg te verkleinen.