In Maasgouw hebben we een uitgekiend maaibeheer van onze bermen. In het voorjaar wordt alleen de eerste meter langs wegen en fietspaden gemaaid. In de zomer alle greppels en taluds. En in het najaar alle vlakke delen van de bermen (inclusief weer de eerste meter langs wegen en fietspaden).

Zo houden we het veilig en blijft er toch altijd variatie, voedsel en schuilgelegenheid voor allerlei (kleine) dieren. We blijven de bermen ook inventariseren op het voorkomen van onder andere bijen. Dat doen we om te beoordelen of ons ecologisch beheer ook daadwerkelijk iets oplevert. In de berm in onlangs Panheel is een populatie van een bijensoort aangetroffen die niet eerder in Nederland is gezien. 

Door Ivo Raemakers (adviesbureau Ecologica) werd de stadsmaskerbij (Hylaeus punctatus) gespot. Dit is een bijensoort uit Zuid-Europa die profiteert van het warmer wordende klimaat. De bijen zaten in een smalle berm. Dat is voor ons een teken dat zelfs een ogenschijnlijk onbeduidend bermpje ook bij kan dragen aan het vergroten van de biodiversiteit.

Meer weten over ons ecologisch beheer? Lees hier dan verder.

stadsmaskerbij
Foto: Tim Faasen, Adviesbureau Ecologica