Midden-Limburg krijgt van het Rijk een Regio Deal toegekend van € 20 miljoen om verdere stappen te zetten in de bevordering van brede welvaart in de regio. De partijen die het geld aangevraagd hebben, vullen deze deal aan tot in totaal € 40 miljoen. De aanvraag van deze Regio Deal is ingediend door de zeven gemeenten, vertegenwoordigd door Samenwerking Midden Limburg (SML), Provincie Limburg en Waterschap Limburg. 

Regio Midden-Limburg staat voor vele uitdagingen die zijn opgenomen in de aanvraag ‘Regio onder druk’. Toenemende droogte en wateroverlast, een uniek landschap dat onder druk staat , een krappe arbeidsmarkt, ondermijning en afnemende voorzieningen in kleine kernen zijn opgaven waar Midden-Limburg mee te maken heeft en die alleen op regionale schaal kunnen worden aangepakt. 

Na een eerste poging om een Regio Deal binnen te halen vorig jaar, is voor deze aanvraag met succes een aangescherpt plan opgesteld. Het plan richt zich heel concreet op drie thema’s: Leefbaarheid, Klimaat & Landschap en Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Drie thema’s waar deze regio haar kracht en identiteit aan ontleent, maar momenteel juist extra uitdagingen opleveren. Voor deze projecten vroeg SML € 26 miljoen euro cofinanciering van het Rijk. SML is de netwerksamenwerking van de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert.

Sterk netwerk

Om de Regio Deal binnen te halen en om de projecten uit te voeren, werken de zeven Midden-Limburgse gemeenten intensief samen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en diverse samenwerkingsverbanden met ondernemers, onderwijspartijen en andere partners. 

Samenwerking

De bestuurders uit de regio ontvingen vrijdag 9 februari het nieuws van het Rijk. Burgemeester Dion Schneider van Maasgouw: “We zijn erg blij met deze toekenning. Het is een erkenning van de uitdagingen waar we als regio voor staan. De intensieve samenwerking van alle partijen is beloond. We kunnen zo samen de plannen voor onze regio succesvol aanpakken." 

Blijvende investering

Raymond Vlecken, bestuurlijk voorzitter van SML en burgemeester van Weert, benadrukt het belang van blijvende investering en betrokkenheid: "De uitdagingen en kansen voor de regio, zoals beschreven in de plannen, vragen onze blijvende aandacht en betrokkenheid. We zijn zeer blij met de toekenning van de Regio Deal, die zorgt voor een versnelling en vergroting van de impact van onze projecten. Zolang we elkaar blijven vinden en met passie samenwerken aan ons gezamenlijke doel, blijven we één van de mooiste regio’s van Nederland om in te wonen, te werken en te recreëren."

Regio Deal

In de Regio Deals werken Rijksoverheid en regio’s samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. De aangevraagde cofinanciering van het Rijk voor Midden-Limburg is 26 miljoen euro. In de komende maanden werken Rijk, Provincie Limburg en de regio het ingediende voorstel verder uit. Het doel is om begin 2025 te starten met de uitvoering van Midden-Limburgse Regio Deal ‘Regio onder druk!’

Meer informatie over de Regio Deal is te vinden op de website Samenwerking Midden Limburg(externe link).