Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd aan het natuurvriendelijk inrichten van oevers, beekmondingen en uiterwaarden langs de Limburgse Maas om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Nu zijn er plannen voor nieuwe maatregelen in Maasgouw, Roermond, Peel en Maas en Beesel. Het is mogelijk om tot en met 26 september 2023 mee te denken over de oplossingsrichtingen die voor deze locaties zijn uitgewerkt. Op 11 en 12 september zijn er inloopbijeenkomsten over de plannen.

Verbinden met de Maas

Het gebied rond Stevensweert is sinds 1960 gebruikt voor grondstoffenwinning. Het merendeel van de ontstane plassen is daarna weer opgevuld met grond. Maar er zijn ook enkele oude grindwinplassen overgebleven. Rijkswaterstaat wil die plassen op 3 plekken gaan verbinden met de Maas via nieuw aan te leggen geulen. Het gaat dan om geul Laakerweerd, geul Molensteen en geul Brandt. Het gebied krijgt zo een ecologische impuls. Waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes die van stromend water houden krijgen met de langzaam stromende geulen weer de kans zich te vestigen en voort te planten. Ook de waterkwaliteit zal verbeteren doordat het water vaker ververst wordt via de aantakkingen aan de Maas. Door dammetjes aan te leggen, moeten de Maasoevers bereikbaar blijven voor grazers en landbouw- en onderhoudsvoertuigen.

Oevers

Verder is het de bedoeling om op een groot deel van de Maasoevers in dit gebied de stenen oeverbekleding weg te halen. Dit betreft maatregelen bij Oever Laak en Oever Brandt-Visvijver. Afkalving en aanzanding krijgen dan weer zoveel mogelijk de ruimte om een geleidelijke overgang van water naar land te boetseren. Ook dat is een aantrekkelijkere omgeving voor flora en fauna.

Geul Laakerweerd en oever Laak
Foto: Studio Retouched

Resterende maatregelen

De resterende maatregelen vinden plaats bij geul Hansummerweerd-Oude Maasarm in Roermond en geul De Weerd-Reuver in de gemeenten Beesel en Peel en Maas.

Meedenken tot en met 26 september

Dit project omvat in totaal 7 locaties waarvoor Rijkswaterstaat een zogenoemde Kennisgeving Voornemen en Participatie(externe link) heeft gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee wordt de brede omgeving uitgenodigd mee te denken over de beoogde oplossingsrichtingen. In de kennisgeving staan de plannen toegelicht. Ook vindt u informatie over hoe u kunt meedenken en welke voorwaarden er gelden. Reageren kan nog tot en met dinsdag 26 september 2023. Dat kan op drie manieren:

  • Digitaal: mail uw reactie naar KRW.ZN@rws.nl.
  • Mondeling: vraag een gesprek aan met de omgevingsmanager van het gebied. U kunt contact met hem/haar opnemen via het e-mailadres KRW.ZN@rws.nl om een afspraak te maken.
  • Per post: stuur een gefrankeerde brief naar Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Inloopbijeenkomsten

Om u de gelegenheid te geven vragen te stellen over de plannen en het besluitvormingsproces, organiseert Rijkswaterstaat en ingenieursbedrijf Arcadis, dat deze maatregelen voorbereidt, twee inloopbijeenkomsten. Deze vinden plaats op maandag 11 september in De Troubadour, Markt 7 te Beesel en op dinsdag 12 september in restaurant Int Brookx, In het Broek 1 te Stevensweert. Deskundigen van beide organisaties zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. U bent vrij om tussen 19:30 en 21:00 uur binnen te lopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen en de locaties vindt u op de website Samenwerken aan riviernatuur(externe link).

Overzichtskaart maatregelen Rijkswaterstaat
Foto: Studio Retouched