Op dinsdag 31 mei vindt de volgende raadsvergadering plaats. Het Maasgouwjournaal wordt gemaakt voorafgaande aan de vergadering. 

In deze aflevering

Deze aflevering besteden we in het Maasgouwjournaal aandacht aan het coalitie-akkoord van 2022 - 2026. Door de politieke partijen uit Maasgouw wordt toegelicht wat zij van dit akkoord vinden.