Maasgouw zoekt een nieuwe burgemeester. De fractievoorzitters hebben de inwoners van Maasgouw gevraagd aan te geven welke kwaliteiten en vaardigheden de nieuwe burgemeester volgens hen moet hebben. De inwoners en ambtenaren die reageerden, willen het liefst een enthousiaste aanvoerder als burgemeester. Dit sluit aan bij de profielschets.

Vaststellen profielschets en vervolg

De commissie vergadert op maandag 14 november over de profielschets en de verordening op de vertrouwenscommissie. De raad doet dat op maandag 28 november. In die vergadering overlegt de commissaris van de Koning met de raad over de profielschets.