In november 2023 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting Maasstraat e.o. te Linne gestart. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van deze werkzaamheden. Ze duren tot maart 2024.

Wat gaat er gebeuren?

De huidige hoofdriolering (gemengd stelstel) en huisaansluitingen worden gedeeltelijk verwijderd en vervangen door een nieuw rioolstelsel. Dit gebeurt in de Kloosterstraat (gedeeltelijk), Bergstraat en Schoorweg. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het hoofdriool en wordt bovengronds afgevoerd naar een regenwatervoorziening waar het in de bodem kan infiltreren. Daarnaast wordt in de Maasstraat een buis aangelegd waarop we in de toekomst het hemelwater van naastgelegen straten op af kunnen koppelen.

De complete verharding wordt vernieuwd. Alle weggedeelten worden uitgevoerd in asfalt. De strook tussen de rijbaan en de woningen wordt uitgevoerd in rode betonstraatstenen. De Bergstraat, Schoorweg en een deel van de Kloosterstraat wordt in de nieuwe situatie eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer in verband met de aanwezige fietsroute en voetgangers.

Uitvoering in twee fases

Het werk wordt uitgevoerd in twee fases. Op onderstaande kaart zijn de fases weergegeven. Fase 1 is voor Kerst gereed. De planning is bij benadering. Door onvoorziene omstandigheden kan dit altijd afwijken. In maart 2024 worden de werkzaamheden afgerond.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Remy Kuijpers. Dit kan via r.kuijpers@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475 – 85 25 00.