Met de komst van vakantiepark Maasresidence wordt er in Thorn flink aan de weg getimmerd. En daar blijft het niet bij. De komende jaren komt er ook nog  een nieuw hotel aan de Grootheggerplas, loopt er een traject om de dijken te versterken en staan er verschillende natuurontwikkelingen gepland. Ook wordt er een plan gemaakt om een nieuwe bestemming te vinden voor de fabrieksgebouwen aan de Meers. 

Economische impact 

Al deze ontwikkelingen hebben een flinke impact op Thorn. In economisch opzicht wordt er door verschillende partijen tot ruim 150 miljoen euro geïnvesteerd. Hiermee zijn de ontwikkelingen in Thorn en omgeving één van de grootste gebiedsontwikkelingen die de komende jaren in onze regio plaatsvinden. Niet alleen zorgen de investeringen voor een forse toename van de werkgelegenheid. Ook gaan al die extra toeristen geld uitgeven bij supermarkten, restaurants en winkel in Thorn en omgeving.

Plan van aanpak

De gemeente is als enige partij bij al deze ontwikkelingen in de omgeving van Thorn betrokken. Hierdoor is de gemeente het centrale aanspreekpunt voor alle partijen die het gebied ontwikkelen, maar ook voor inwoners en ondernemers die willen meedenken en meepraten over de eigen omgeving en de impact van de ontwikkelingen hierop. De raad is geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Bij het bepalen van de prioriteiten en samenhang tussen al die activiteiten neemt de gemeente Maasgouw nu actief een rol. Om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en om in te spelen op de impact ervan heeft Maasgouw nu een plan van aanpak geschreven. Dit plan van aanpak wordt de komende maanden uitgerold. U vindt het plan hieronder. 

Contact en vragen

Binnen de gemeente hebben we het coördinatieteam 'Land van Thorn'. Zij zijn het aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de leden van dit team:

Voor vragen over verkeer en parkeren in Thorn kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Verkeer, Erik de Haan via er.deHaan@gemeentemaasgouw.nl
 
Het team is ook telefonisch bereikbaar via het algemene nummer 0475 – 85 25 00.