De prijzen van het dagelijkse leven zijn flink omhooggegaan. Daarom heeft gemeente Maasgouw besloten de inkomensgrens voor gemeentelijke regelingen te verhogen van 120 naar 130% van het minimum inkomen. Dat betekent dat meer inwoners met een laag inkomen gebruik kunnen maken van hulp van de gemeente. De verhoging geldt in ieder geval voor het jaar 2023. 

Heeft u een laag inkomen?

En kon u eerder geen gebruik maken van de regelingen van de gemeente? Ga dan naar de pagina Regelingen bij laag inkomen voor meer informatie. Ook vindt u daar de regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken, zoals individuele inkomenstoeslag, studietoeslag en regelingen voor gezinnen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Servicecentrum MER op (0475) 25 59 50.