Niet de Roodsprietwespbij of het Oranjetipje, maar de Koninginnepage is uitgeroepen tot het leukste insect van Maasgouw. Ruim 150 basisschoolleerlingen van groep  7 en 8  brachten hun stem uit tijdens de gastlessen over biodiversiteit, die zij dit voorjaar van de gemeente kregen. 

Gastlessen

Tijdens deze gastlessen leerden de kinderen ook wat biodiversiteit is, wat de gemeente doet om die te verbeteren en wat zij zelf kunnen doen. 

Wethouder Snijckers reikt insect uit
De Koninginnepage werd door de kinderen van groep 7 en 8 uitgeroepen tot leukste insect van Maasgouw

Uitslag

Woensdag 20 juli maakte wethouder Tim Snijckers bij basisschool Sint Martinus in Beegden de verkiezingsuitslag bekend. Alle basisscholen in Maasgouw ontvangen een replica van de vlinder in de vorm van een uithangbord. De basisschool in Beegden ontving woensdag het eerste exemplaar uit handen van de wethouder.