Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Gemeentepolis. Dit is een collectieve zorgverzekering die de gemeente samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ aanbiedt. U krijgt een korting op de premie en wij betalen een bijdrage in de kosten.

Als u wilt overstappen naar de Gemeentepolis moet u dit uiterlijk 31 december 2021 doen. Op www.gemeentemaasgouw.nl/gemeentepolis leest u of u in aanmerking komt en wat u moet doen.