Om werk en kinderen te kunnen combineren, kunt u gebruik maken van de kinderopvang en/of een peuterprogramma. Met kinderopvang bedoelen we: een kinderdagverblijf, een gastoudergezin of buitenschoolse opvang.

Landelijk Register Kinderopvang

De gemeente controleert alle kindercentra en gastouderbureaus die in het Landelijk Register Kinderopvang (LKR) staan. Elk jaar bezoekt de GGD alle gastouderbureaus en kindercentra om te kijken of ze voldoen aan de wettelijke eisen. Is dit niet het geval is, dan moet het kindercentrum of gastouderbureau de deuren sluiten.

Hier kunt u het Landelijk Register Kinderopvang(externe link) online bekijken. Hierin vindt u ook alle gastouderbureaus en kindercentra van Maasgouw.

Peuterprogramma's

Peuterprogramma’s stimuleren op een speelse manier de ontwikkeling van peuters. Hierdoor worden kinderen van 2 tot 4 jaar goed voorbereid op de basisschool.

De peuterspeelzalen zijn onderdeel van kinderopvangorganisaties. Zij verzorgen de peuterprogramma’s in gemeente Maasgouw.

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Soms hebben peuters en kleuters extra begeleiding nodig om een goede start op de basisschool te maken. Speciaal hiervoor is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Kinderen met een VVE-indicatie worden spelenderwijs begeleid. Hierdoor ontstaat er een doorgaande lijn van peuterprogramma naar groep 1-2 en vervolgens naar groep 3.

De kinderopvangorganisaties, schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) werken goed samen in de VVE. Samen met de gemeente Maasgouw hebben zij een convenant gesloten. Hierin staan de samenwerkingsafspraken tussen alle partijen.

Kosten peuterprogramma

U betaalt een eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal. Hoeveel dat is, hangt af van de kinderopvangtoeslag.

  • Recht op Kinderopvangtoeslag 
    Hebt u recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u daarmee het peuterprogramma in de kinderopvang. De Kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen.
  • Geen recht op Kinderopvangtoeslag
    Krijgt u geen Kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente het grootste deel van het peuterprogramma. Dit doen we 40 weken lang, 2 dagdelen per week. We betalen rechtstreeks aan de kinderopvang. U betaalt een eigen bijdrage. Deze staat vast en is niet inkomensafhankelijk.

Kosten peuterprogramma VVE

Heeft uw kind een indicatie voor een VVE? Dan betaalt de gemeente het peuterprogramma voor 4 dagdelen per week. Meer informatie over de kosten van de peuterprogramma’s vindt u in de Deelverordening peuterprogramma 2020(externe link).

Aanvragen kinderopvangtoeslag

Meer informatie over Kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst.(externe link) Hier kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is voor zowel de kinderopvang, het peuterprogramma als de BSO.

Informatie voor schippers

Ook als u vaart kan uw kind meedoen aan het peuterprogramma. Ligt u met uw schip in de haven van Maasbracht? Neem dan contact op met de kinderopvang van uw keuze over de mogelijkheden van een flexibel contract.

Meer informatie

Wilt u meer weten over scholen en kinderopvang in Maasgouw? Bel dan naar: Frans Theunissen, Team Sociaal Domein of mail naar f.theunissen@gemeentemaasgouw.nl