Landelijk is de arbeidsparticipatie 76%. In de Keyportregio is dat bijna 10 % minder. Daar is winst te behalen: Zoveel mensen die wel (meer) willen én kunnen werken, maar die hun weg niet weten te vinden. En dat terwijl het bedrijfsleven een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten heeft. Een prachtige kans voor de regio die we graag willen benutten. Heb jij een idee hoe we dit vraagstuk kunnen aanpakken? Meld je dan bij netwerkorganisatie Keyport!  

Yvonne Paulussen, lid van het Keyport Kernteam en director of change bij Vekoma licht toe: “Keyport heeft in de afgelopen periode een brede inventarisatie gedaan. We spraken tal van organisaties die actief zijn op de arbeidsmarkt en die een goede kijk hebben op de arbeidsmarktparticipatie. Dat hebben we bij elkaar gebracht. Het inzicht in: Welke initiatieven zijn er allemaal? Wie doet wat? En waar liggen de kansen? Inclusief de drempels die er zijn om het ‘onbenut arbeidspotentieel’ in beweging te krijgen. Nu willen we doorpakken.”

Lees het hele artikel via Keyport